torsdag 16 februari 2012

Blå rosen, jag ville inte


Jag bläddrar, tittar på teckningar som jag gjort innan jag började skolan. Krumelurer, figurer, bokstäver, namn och ord. Ordnyfikenhet. Ordprovande.

Jag lärde mig inte läsa i ettan. Så man sa att man skulle försöka i tvåan. Man sa att jag skulle mogna.

Otydliga minnesbilder. Läseboken Blå rosen. Parkettgolvet i klassrummet. Raderna av bänkar. Fröken på podiet vid sin kateder. Den gröna tavlan. Orgeln.

Mamma lärde mig läsa under några veckor på sommarlovet. Med mutor. Glass efter varje gång vi tränat. Och roligare böcker.

Mamma lärde mig läsa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar