tisdag 15 maj 2012

Vad är det för hund?


Säg att vi läser en bok gemensamt. Högläsning, vägledd, tyst. Vi pratar om innehållet, förutspår, sammanfattar, studerar och funderar över. Bearbetar med bilder, egna texter och drama. Troligtvis går vi också ut ur klassrummet och ut i skogen, samhället, ut i, till, med. Kanske kan vi få skypa med författaren?

Läroplanen säger,

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Kanske kan vi näraläsa, titta efter bindeorden? Vad kan en mening innehålla? Hur kan en mening se ut? Vad händer med texten om vi inte använder några sklijetecken och inga stora bokstäver? Göra den texten läslig - hur? Göra den till en dialog? Till en dikt? Vad händer med en text om jag tar bort alla sambandsord, hur låter det? Har författaren många ord som beslriver hur något är? Vad gör de orden med texten? Det blir mer nära om man har en relation till texten och innehållet?

Grammatiken i innehållet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar